Agencia Búlgaro Traducciones - Los mejores profesionales del idioma búlgaro
 
Образци на пълномощни, декларации, молби и др.
 
БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
 
Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт в ЧУЖБИНА
 
 
 
 
Биометрия
 
 
 
 
При подаване на заявление за издаване на новите български лични документи трябва да попълните и представите следните формуляри. Можете да си ги принтирате и попълните, за да отидете подготвени в Посолството ни:
 
 
 
Не е необходимо да представяте актуални снимки!
Те са правят на място в Консулската служба.
 
 
Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 г.
 

 
Издаване на лични документи

Декларации:
Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български документи за самоличност(попълва се в случай на загубване, открадване, повреждане или унищожаване на документ за самоличност)
 
 
Брак:
 
Развод:


Деца:
 
 
Пълномощни:
 

Свидетелство за съдимост:
(образец №2)
Документите с положен "APOSTILLE"  и "Код : ХХХХХХХХХХХХХХХ" могат да се проверят тук.
 
 
Editor de páginas web alojado en Vistaprint