Agencia Búlgaro Traducciones - Los mejores profesionales del idioma búlgaro
КРЕДИТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ
НА БЪЛГАРИ ЖИВЕЕЩИ И РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА
 
За да Ви кредитира дадена банкова институция трябва да сте запознати с това, че недвижимият имот, който служи за обезпечение на заема под формата на ипотека и банковата институция, която Ви финансира трябва да бъдат на територията на една и съща държава.
Така например, за да закупите имот в България чрез жилищен кредит, задължително банковата институция, трябва да бъде на територията на Р България. Да си представим ако дадена банкова институция отпусне ипотечен кредит за закупуване на недвижим имот в Испания. В този случай кредитоискателят може да спре плащанията си по задължението си към банката във всеки един момент и банката няма как да премине към удовлетворяване на своите вземания и по-точно продажбата на имота чрез публичен търг. Ако обаче ипотекираният недвижим имот и банката се намират на територията на една и съща страна, при необслужване може да спокойно да се премине към отнемането на имота.
Като цяло условията по жилищните заеми за българите, работещи извън страната, са идентични с кредитите за всички българи.
 
* Размер на кредита – в зависимост от политиката на съответната банка; някои банки определят максимален размер до 150,000 Евро, докато при други ограниченията по отношение на размера са само процента на финансиране спрямо стойността на имота и доказаната кредитоспособност;
* Процент на кредитиране спрямо пазарната оценка на имота – различен в различните банки (65%, 70%, 80%, 90% от стойността на имота);
* Максимален срок на кредита –  между 15 и 35 години;
* Обезпечения – ипотека върху недвижим имот. Възможно е изискването на други допълнителни обезпечения, например парични средства – депозит в размер не по-нисък от размера на погасителните вноски за определен от банката период.
* Документи - документите за доказване на доходите не се различават особено при различните банки. Изискват се данъчна декларация, фишове от заплати, извлечения от банковите сметки и в случай че клиентът практикува свободна професия - писмо от сертифицирания счетоводител. Важно е да се уточни, че в зависимост от политиката на отделните банки, някои от издадените документи в чужбина следва да бъдат надлежно легализирани и преведени от лицензиран преводач. За най-лесна процедура и най-евтин заем могат да разчитат онези, които работят с редовен трудов договор и осигуровки върху цялата заплата. В противен случай съответният сънародник, работещ в чужбина, може да е принуден да подпише заем с по-високи лихви и такси и по-ниско финансиране.
* Не на последно място, банките изискват от кредитоискателите да предоставят лице за контакт в България, в случай че възникнат проблеми в процеса на кандидатстване и изплащане на кредита. По този начин те минимизират риска, например призовка до кредитоискателя, който се намира в чужбина, да не пристигне в срок. В други банки кредитоискателят кандидатства със съкредитоискател, който с доходите си гарантира изплащането на кредита. Възможен е и вариант, при който се изисква изискват както лице за контакт, така и съкредитоискател.
* Не е задължително клиентът от чужбина да присъства лично в страната за сключването на договора за заем. Това може да стане и чрез упълномощаване на представител. За целта трябва да се оформят съответните пълномощни за лицата, които ще ги представляват. Това най-често са роднини на кредитоискателя, които поемат важния за банката ангажимент да станат контактни лица и да предават информацията между нея и клиента.
 
Editor de páginas web alojado en Vistaprint